SOT,TSOT系列

bet36体育官网app有限公司
地址: 天水市秦州区双桥路14号
电话: 0938-8631000
传真: 0938-8214627
网站: www.tshtkj.com

销售部办公室电话:0938-8299022

邮编:741000

TSOT

产品 外形尺寸 参考图片 参考图纸 下载
TSOT23-6L(A) 2.90×1.60×0.75 e=0.95 下载
TSOT23-6L 2.90×1.60×0.75 e=0.95 下载
在线客服
请Q我吧:123456
请Q我吧:123456
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN1
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN2
abc
abc
在线客服